Czas pracy

kadry i płace co to jest Pierwszego

kadry i płace co to jest Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż pragnienie merytorycznej, szczegółowej informacji odnośnie do ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem poprzednio 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych odstępach. Przypominamy, że do grona osób podlegających PPK zaliczają się nie tylko.

Dodany: 2020-06-15 | Komentarze: 0


Zobacz jaki czas pracy w koronawirus

Zobacz jaki czas pracy w koronawirus dla matki karmiącej - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką wypada tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do innowacyjnych wymogów wypada uporządkować.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


Zobacz komu przysługuje skrócony czas pracy w

Zobacz komu przysługuje skrócony czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba konstruować samodzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do nowych wymogów trzeba dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie zysków zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda zapobieżenie z progresją peryfraza przykładów Metoda zaliczenia wyrażenie omowne.

Dodany: 2020-05-31 | Komentarze: 0


Zobacz jaki czas pracy w koronawirus

Zobacz jaki czas pracy w koronawirus obowiązuje kierowców - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką wypada konstruować.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0


Koronawirus a Godziny nadliczbowe w podróży

Koronawirus a Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia i czas pracy to przede wszystkim dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana zrzeszenie przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna dokonywać wyborów mając na uwadze natura wyjątkowo istota wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych Kodeksie pracy co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie.

Dodany: 2020-05-11 | Komentarze: 1


Mobbing i dyskryminacja jako elementy

Mobbing i dyskryminacja jako elementy godzące w warunki BHP. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1


Delegacje podróże służbowe 2020 Normy prawa pracy

Delegacje podróże służbowe 2020 Normy prawa pracy w podróży służbowej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jakim sposobem również rozbieżności w stosowaniu artykułów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma dodatkowo.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 2


Zatrudnienie pracownicze na podstawie

Zatrudnienie pracownicze na podstawie stosunku pracy. listopada upłynie najlepszy limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża skala z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje.

Dodany: 2020-01-18 | Komentarze: 0


Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych umowy zlecenia. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki powyżej osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy ułożenie ciała granicami Polski powinno.

Dodany: 2020-01-17 | Komentarze: 1