Koronawirus a Godziny nadliczbowe w podróży


Koronawirus a Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia i czas pracy to przede wszystkim dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana zrzeszenie przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna dokonywać wyborów mając na uwadze natura wyjątkowo istota wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych Kodeksie pracy co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie trudnych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów. Szczególnie uwzględnione zostaną rozwiązania ustawowe umożliwiające organizację czasu pracy w dobie zagrożenia zakażeniem COVID 19. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy to znaczy równoważny. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy. Wybór wielkości etatu. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z poprzednio systemu czasu pracy. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowa czyli elektroniczna, w jednym lub w wielu dokumentach? Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin także pracy w niedziel i świętą. Podstawowym celem Urlop na żądanie artykułu blogowego jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania kodeksów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności połączonych z zarządzaniem czasem pracy i udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Wspólnie z wykładowcą będą Państwo w pierwszej części poznawać normy planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a w następnej kolejności w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. W czasie artykułu blogowego omówione tak jak zostaną metody kontrolowania czasu pracy poprzez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w obszarze gospodarowania czasem pracy. Poznają Państwo również reguły ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego, zasady udzielania, przerywania i odwoływania pracownika z urlopu wypoczynkowego, W czasie artykułu blogowego praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane poprzez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Komentarze: 1


noavatar.png
Magdalena Ługiewicz napisał umowy cywilnoprawne 2020-05-15

Jako Newbie, jestem na stałe szukając artykułów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci