Osoby uprawnione do korzystania z funduszu


Osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych umowy zlecenia. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki powyżej osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy ułożenie ciała granicami Polski powinno się uznać za oddelegowanie. listopada upłynie maksymalny zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, spragniony rozwijać się współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przed nową umowę, na termin nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny zakres skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do obywateli państw trzecich wykonujących pracę w obszarze UE. Migracje pracowników celem uzyskiwania pracy w zakresie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Delegowanie cudzoziemców obywateli państw trzecich zatrudnionych na terytorium RP. Realizacja roszczeń pracowniczych pracowników delegowanych. Wzajemne relacje w zakresie pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia. Zarządzanie administrowanie kto rozlicza czas pracy kapitałem ludzkim - czyli kiedy warto i trzeba oddelegować pracowników? Delegowanie vs wyporność w toku przedsiębiorstwa. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania przychodów osiągniętych za granicą poprzez osoby delegowane. Delegowanie a problem określenia rezydencji podatkowej przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście przepisów ustawodawstwa lokalnego. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą. Opodatkowanie diet. Opodatkowanie innych świadczeń otrzymywanych poprzez pracowników. Zwrot poniesionych kosztów. Koszty uzyskania przychodów na rzecz pracodawcy. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej wyrażenie omowne zagadnienia. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych rozbiór warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej. Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania zysków delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania: umowa o pracę, zlecenia, dzieło, umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, samozatrudnienie, kontrakty managerskie.

Komentarze: 1


noavatar.png
Kidyba Andrzej profesor zwyczajny doktor habilitowany 2020-05-05

Chodzi o pomoc, wspaniałe informacje.