Finanse publiczne w 2020 roku


Finanse publiczne w 2020 roku i kurs i Umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Autorem artykułu jest czego dotyczą finanse publiczne doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od przeszło lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił poprzednio przynajmniej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji branżowych również książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i a budżet państwa. Publikacja dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena zyskowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych wzorów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za pułap wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i i prywatne : analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. finanse publiczne ue wroc Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa przybory oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Komentarze: 1


noavatar.png
Jonatan Hasiewicz szkolenia z zakresu prawa administracyjnego 2020-05-06

Mój brat zasugerował, że lubię ten blog. Miał rację. Ten post rzeczywiście sprawił, że mój dzień. Nie możesz sobie wyobrazić, ile czasu spędziłem na tę informację! Dzięki!