Inne

Umowa umowa deweloperska ile wypisów

Umowa - umowa deweloperska ile wypisów do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo Postępowania szczególne

Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


wykorzystanie wykazu akt JRWA w obsłudze spraw pracowniczych

wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji

Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest przedtem dawno zapomniany. Zmienia się nie.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa definicja Oszustwa

wieloletnia prognoza finansowa definicja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Charakter przychodów w jednostkach oświatowych

Charakter przychodów w jednostkach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Wycena posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową składników

Wycena posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową składników majątku. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa ustawa

wieloletnia prognoza finansowa ustawa to Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca tle zmian związanych

Legalna pobyt cudzoziemca tle zmian związanych z COVID-19 praca w Niemczech w Czechach wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0