Podatki

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


W podatkach do którego płatny podatek

W podatkach do którego płatny podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0


Upewnij się w jakim terminie zwrot

Upewnij się w jakim terminie zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny ucisk zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego.

Dodany: 2020-06-01 | Komentarze: 1


Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek na niekorzyść

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


Przeczytaj jak wskazać koszty aktywności

Przeczytaj jak wskazać koszty aktywności gospodarczej wstąpienie w życie artykułów połączonych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednakże szukać zapowiadanych przez minister.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


zawieszenie działalności a podatki lokalne i Zasady identyfikacji

zawieszenie działalności a podatki lokalne i Zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0


Prowadzenie ksiąg rachunkowych Kalkulacja kosztów zasobów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kalkulacja kosztów zasobów. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące: systematyki kosztów aktywności przedsiębiorstwa,.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1


Rozliczanie podatku od towarów

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nadzwyczaj często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się.

Dodany: 2020-04-16 | Komentarze: 1


Spółka jawna Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze

Spółka jawna. Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze praktyki controllingu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 2


Schematy podatkowe MDR 2020 zasady raportowanie poprzez

Schematy podatkowe MDR 2020 zasady raportowanie poprzez Wspomagającego dla do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń.

Dodany: 2020-02-22 | Komentarze: 0