Sporządzania dokumentacji cen transferowychSporządzania dokumentacji cen transferowych. Wskaźniki giełdowe C/WKS. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy Maciej Skudlik, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio co najmniej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych dodatkowo książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości. Książka na rzecz menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest zarówno współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości także według międzynarodowych wzorów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za skala wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów MERITUM Podatki 2019 za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa opierając się na scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

Komentarze: 2


noavatar.png
Wierzchosław Przecławie 2019-01-15

Hiya, cieszę się, że znalazłem te informacje. Dzisiejsi blogerzy publikują tylko plotki i neta, co jest rzeczywiście irytujące. Dobra strona z ciekawą treścią, oto czego potrzebuję. Dziękuję za utrzymanie tej witryny, będę ją odwiedzał. Czy robisz biuletyny? Nie mogę tego znaleźć.

noavatar.png
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 2019-01-16

Przeczytałem tutaj kilka doskonałych rzeczy. Z pewnością bookmarking cen do ponownego odwiedzenia. Zaskoczę, jak wiele wysiłku tworzysz, aby stworzyć taką znakomitą stronę informacyjną.

Top