PPK

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako zrealizowanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK również zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, ażeby sporządzić się także z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 2


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano krępujący obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie prędzej wtedy, podczas gdy przerwa pośród umowami (terminowymi czyli bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, jakie sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy.

Dodany: 2020-02-15 | Komentarze: 0


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano nieporęczny obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie wcześniej wtedy, gdy przerwa pośród umowami (terminowymi lub bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, jakie sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 1