Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia


Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości odnośnie do znowelizowanych przepisów, a podobnie wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.