Majątek trwały 2020 finansowanie dla pracowników


Majątek trwały 2020 finansowanie dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie dodatkowo tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych dodatkowo ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – sprawozdanie MT. Zasady likwidacji majątku po zmianach – protokół LT. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp. Celem artykułu jest podwyższenie i wykończenie wiedzy uczestników artykułu w obszarze zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeważnie popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i środek trwały a majątek trwały NIK w tym zakresie. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałymi: środki trwałe i pozostałe środki trwałe – jaźń i zasady ewidencji; zapobieżenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i przystąpienie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy, indeks analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, majątek trwały netto wartości niematerialne i ustawowe – definicja, normy ewidencji, normy gospodarowania majątkiem trwałym także sposób postępowania obiegu dokumentów i podręcznik inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku stałego w jednostce. Proces inwestycyjny w jednostce i Majątek trwały 2020 podział peryfraza źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – także sposób ich księgowania, podział budżetowa inwestycji i remontów, sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania także rozliczenie tych kosztów, obieg dokumentów i spojone z przed odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych dodatkowo ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych: wartość początkowa środków trwałych wg ceny zdobycia czyli kosztów wytworzenia, ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych dodatkowo jej przemian w księgach rachunkowych jednostki, utrata wartości środków trwałych, zespół 0 majątek trwały 2020 ,księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, normy prowadzenia, porządkowanie. Zasady amortyzacji środków trwałych: obowiązki kierownika jednostki w obszarze ustalania zasad amortyzacji środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, plan amortyzacji również tablica amortyzacyjna, amortyzacja uproszczona.

Komentarze: 2


noavatar.png
Eustachiusz Diomedo 2020-05-01

Zaraz potem odłączę swoje rss, ponieważ nie mogę znaleźć linku subskrypcji poczty e-mail lub usługi biuletynu elektronicznego. Czy masz jakieś? Proszę dać mi znać, abym mógł zapisać się. Dzięki.

noavatar.png
Paweł Małecki szkolenia doradców z Izby Doradców Podatkowych 2020-05-22

Dzięki za rozsądną krytykę. Ja i mój sąsiad właśnie przygotowujemy się do trochę badań na ten temat. Dostaliśmy chwycić książkę z naszej biblioteki okolicy, ale myślę, że dowiedziałem się więcej z tego postu. Cieszę się, że takie piękne informacje są udostępniane swobodnie.