archiwizacja dokumentów co to jest

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne


rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r

rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r. dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 1 | Kategoria: Archiwum fundacji