art. 91a prawo budowlane komentarz

Prezentacja sprawozdań finansowych Zmiany w

Prezentacja sprawozdań finansowych. Zmiany w treści umowy o badanie sprawozdania finansowego. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne innymi słowy wymagalne w ciągu miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zyskania lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne