do kiedy Koronawirus COVID19

projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w obszarze gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces ustawodawczy związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się poprzez większość 2010 r. Celem jej.

Dodany: 2020-04-07 | Komentarze: 0 | Kategoria: Koronawirus COVID-19


ładzie przestrzennym polskich miast i wpłyną negatywnie

Specustawa a tereny kolejowe. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w przeczący sposób na ładzie przestrzennym polskich miast i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac ponad przedmiotową ustawą. Niepokój budzi zwyczaj pracy powyżej projektem ustawy,.

Dodany: 2020-04-07 | Komentarze: 4 | Kategoria: Inne