dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej

W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu

W dokumentacja pracownicza ile lat i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych,.

Dodany: 2019-11-01 | Komentarze: 2 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza