dokumentacja pracownicza z czego się składa

W przechowywanie specyfikacja

W przechowywanie specyfikacja pracownicza umowa zlecenie i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci.

Dodany: 2019-11-01 | Komentarze: 2 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza