gdzie jest zarejestrowana wspólnota mieszkaniowa

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do zasady będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 2 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa


wspólnota mieszkaniowa jak powstaje

wspólnota mieszkaniowa jak powstaje i Budżet aktywności przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione.

Dodany: 2019-11-02 | Komentarze: 6 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa