jak długo trwa postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie przeznaczone na rzecz przedsiębiorców

Postępowanie przeznaczone na rzecz przedsiębiorców i prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. zagadnienia praktyczne. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto krańcowość terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, oznacza to doszło do przedawnienia.

Dodany: 2019-11-05 | Komentarze: 5 | Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne