jakie dokumenty akta osobowe 2020

Mobbing i dyskryminacja jako elementy

Mobbing i dyskryminacja jako elementy godzące w warunki BHP. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Czas pracy