karta nauczyciela bhp

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu Status prawny

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Status prawny pracowników samorządowych został szczegółowy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności podstawy.

Dodany: 2020-05-02 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne