kiedy wejdzie ustawa o szkolnictwie wyższym

Ustawa o stopniach naukowych i tytule

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. poprzez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie.

Dodany: 2019-11-22 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne