kiedy zatrudnić pracownika

kiedy można zatrudnić nauczyciela

kiedy można zatrudnić nauczyciela wspomagającego w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób.

Dodany: 2020-06-15 | Komentarze: 0 | Kategoria: Zatrudnianie


fundusz świadczeń pracowniczych Jeżeli zatrudniasz do

fundusz świadczeń pracowniczych. Jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników to możesz utworzyć zakładowy fundusze świadczeń socjalnych (ZFŚS/ Fundusz), jeżeli jednak zatrudniasz przedtem 20 pracowników utworzenie Funduszu w minimalnej wysokości staje się Twoim obowiązkiem. Będzie, wówczas wielce ważne, ile osób będziesz zatrudniał na dzień 1 stycznia 2015.

Dodany: 2020-01-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Zatrudnianie pracowników