koszty uzyskania przychodu a podatek

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0 | Kategoria: Podatki