kto kontroluje zamówienia publiczne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


Wzory zgód i klauzul informacyjnych Powierzenie

Wzory zgód i klauzul informacyjnych. Powierzenie przetwarzania podpowierzenie. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych oznacza to podmiot przetwarzający, przecież równolegle obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: RODO