od kiedy regulamin pracy i wynagradzania

Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników

Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej,.

Dodany: 2019-12-12 | Komentarze: 2 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza