raport o stanie gminy co zawiera

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych.

Dodany: 2020-03-06 | Komentarze: 3 | Kategoria: Finanse