świadczenia rodzinne 2020 i 500+

Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach publicznych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest również obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 1 | Kategoria: Sektor publiczny