wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne