zamówienia publiczne w koronawirus gdzie szukać

Jak złożyć JEDZ Prawa i obowiązki wynikające

Jak złożyć JEDZ. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych odmian udziału. Wykonawcy uprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 3 | Kategoria: Zamówienia