zatrudnianie cudzoziemców pobyt czasowy

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązku zaniechania wykonywania określonych prac wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców