zatrudnienie cudzoziemca nauczyciela akademickiego

do kiedy zatrudnić nauczyciela w trakcie

do kiedy zatrudnić nauczyciela w trakcie roku szkolnego w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej,.

Dodany: 2019-11-13 | Komentarze: 4 | Kategoria: Prawo pracy